14 Şubat 2021 Pazar

Doğu Klasikleri

  

 • Kitap- Necip Asım
 • Bostan- Şeyh Sadi Şirazi
 • Gülistan- Şeyh Sadi Şirazi
 • Mantiku’t-Tayr- Feridüddin Attar
 • Pendname- Feridüddin Attar
 • İlahiname- Feridüddin Attar
 • Merhaba Hüdhüd- Feridüddin Attar
 • Amak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hilmi
 • Hicaz Seyahatnamesi- Nabi
 • Seyahatname- Evliya Çelebi
 • Seyahatname- İbn Battuta
 • Salaman ve Absal- Molla Cami
 • Tuhfetu’l-Ahrar- Molla Cami
 • Lüccetu’l Esrar- Molla Cami
 • Baharistan- Molla Cami
 • Tutiname- Süleyman Tevfik
 • Banu Cihan- Süleyman Tevfik
 • Muallakat-ı Seb’a- (Haz. Sadık Yalsızuçanlar)
 • Bin bir Gece Masalları- Anonim
 • Dede Korkut Hikâyeleri- Anonim
 • Siyasetname- Nizâmülmülk
 • Mahzen-i Esrar- Nizami
 • Kelile ve Dimne- Beydeba
 • Yusuf ile Züleyha- Yahya Bey
 • Muhayyelat- Giritli Aziz Efendi
 • Şahname- Firdevsi
 • İskendername- Firdevsi
 • Makamat- Hariri
 • Hayy Bin Yakzan- İbn Tufeyl
 • Heft Peyker- Genceli Nizâmi
 • Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
 • Leyla ile Mecnun- Fuzuli
 • Güvercin Gerdanlığı- İbn Hazm
 • Hüsn ü Aşk- Şeyh Galib
 • Nurname- Cafer İyani Bey
 • Lisanu’t-Tayr- Ali Şir Nevai
 • Muhakematü’l-Lugateyn- Ali Şir Nevayi
 • Hayretü’l-Ebrar- Ali Şir Nevayi
 • Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
 • Dîvânü Lugati't-Türk- Kaşgarlı Mahmud
 • Oburlar ve Asalaklar Kitabı- Şihabuddin el - Akfehsi
 • Âşıklar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Ahmak ve Dalgınlar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Zekiler Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
 • Ferhat ile Şirin- Anonim
 • Kerem ile Aslı- Anonim
 • Gurretü'l-Beyza /Adaletin Aydınlığında- İbn-i Firuz
 • Siyaset Ahlakı- Abdusselam El-Amasi
 • Noktatü’l-Beyan- Muhammed Nuru’l Arabî
 • Sicilya Cevapları- İbn Seb’in
 • Risale-i Mahbub- Muhammed Sadık
 • Tevbe Risalesi- Muhammed Sadık
 • Delilerin Aynası- Yenişehirli Avni
 • İnsana Tutulan Ayna- Mehmet Said Paşa
 • Aşk/Gönül ile Aşkın Sohbeti- Selanikli Abdi Tevfik
 • Latifeler Kitabı- Lami’i Çelebi
 • Ashab-ı Kehf Hikâyesi- Anonim
 • Gece Diyarından Hayaller- Abdurrahman Gubari
 • Âşıklar Kitabı- Fahreddin-i Iraki
 • Mülkün Sultanlarına- İmam Gazali
 • Hükümdarlara Öğütler- Şeyh Sadi Şirazi
 • Beş Meclis/Akıl ve Aşk Risalesi- Şeyh Sadi Şirazi
 • Varlığın Nuru- Mustafa Tâki Efendi
 • Bülbülname Hikâyesi- Anonim
 • Hayat Kitabı- Abidi
 • Vakıat/Keşif Günlüğü- Hüseyin Vasaaf
 • Dalkavukname- Samsatlı Lukianos
 • Ebu Ali Sina Hikâyesi- Seyyid Ziyaeddin Yahya
 • Dört Derviş Hikâyesi- Sahaf M. Seyyid
 • Aşkın Mahiyeti Hakkında- İbn Sina
 • Nevpeydâ- Abdi Efendi
 • Sohbetnâme- Sun’ullah Gaybi
 • Divan- Mevlana Halid-i Bağdadi
 • Neynâme- Yakub-i Çerhi
 • Sırlar Hazinesi- Mostarlı Ziyai
 • Saadetnâme- Nasır-ı Hüsrev
 • Kabusnâme- Keykavus
 • Pendnâme- Diyarbekirli Ahmed Mürşidi
 • Harikalar Diyarı Hind/Büzürg Bin Şehriyar
 • İskendernâme- Ahmedi
 • Baburnâme- Muhammed Babur
 • Esrarnâme- Feridüddin Attar
 • Cavidnâme- Muhammed İkbal
 • Atabetü’l-Hakayık- Edip Ahmed Yükneki
 • Akıllı Deliler Kitabı- Neysaburi
 • Cimriler Kitabı- Cahız
 • Tövbekârlar Kitabı- Makdisi
 • Duyulmadık Hikâyeler(Nevadir)- Süheyli
 • Yunus Emre Divanı
 • Muhibbi Divanı
 • Yahya Efendi Divanı
 • Nef’î Divanı
 • Eşrefoğlu Rumi Divanı
 • Niyazi Mısrî Divanı
 • Nabi Divanı
 • Fatih Divanı
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı
 • Ümmi Sinan Halveti Divanı
 • Aziz Mahmud Hüdayi Divanı
 • Kaygusuz Abdal Divanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İrfan Karabulut Sus/adım Harput

İrfan Karabulut kimdir?           1966 yılında Dersim/Mazgirt'in Sülüntaş köyünde doğdu. İlköğrenimi babasının müstahdem olarak çalıştığ...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *