8 Şubat 2021 Pazartesi

16. YÜZYIL ÇAĞATAY SAHASI TÜRK ŞİİRİ-BABÜR ŞAH


BABÜR ŞAH önderliğinde kurulan TÜRK-HİNT imparatorluğu
BABÜR ŞAH

 Zahirüddin Babür Mirza, 14 Şubat 1483’te Fergana’da doğdu. Timur’un torunlarından Ömer Mirza’nın oğludur. Annesi Cengiz’in torunlarından Yunus Han’ın kızı Kutluğ Nigâr Hatun’dur. Babasının yönetimindeki Fergana’da yönetimi devraldıktan sonra Şeybaniler ve Safeviler karşısında bir müddet varlık gösteremez. Kabil’den Delhi’ye doğru uzanan coğrafyada egemenlik kurmaya çalışır ve bunda başarılı olur. Hindistan’da egemenliğini pekiştirir. Kısa zamanda Hindistan’da egemenliğini kuran Babür, 1530 yılında hastalanınca oğlu Hümayun’u hükümdar ilan etmiş, 26 Aralık 1530 tarihinde vefat etmiştir.

Eserleri:

Babürname, Babür Divanı, Aruz Risalesi, Mübeyyen, Risale-i Validiyye

 1

Hicr öltürdi mini anglasam irdi munça 

Dostlar yârdın ayrılmas idim ölgünçe 

Ayrılık beni öldürdü, böyle olacağını anlasaydım dostlar, ölene kadar yardan ayrılmazdım.

 2

 Zâhidâ dûzâh otıdın mini ni korkata sin 

Hicr otı kaşıda körmes min anı uçkunça Ey zâhid! 

Cehennem ataşiyle beni nasıl korkutasın; ben onu ayrılık ateşinin karşısında bir kıvılcım gibi görmem. 

3

 Ol kuyaş mihrini bir zerre manga körgüzmes

 Kevkeb-i eşk töküp bolsam eger gerdûnça 

O güneş (sevgili), gökleri dolduracak kadar gözyaşı yıldızı döksem de parlaklığını (sevgisini) bana göstermez.

 4 

Hüsnde artuk eger bolsa yüzi 

Leylâdın Min dagı bar min anıng ışkıda yüz Mecnûnça 

Yüzü güzellikte Leylâdan daha güzelse ben de onun aşkıyla yüz Mecnûn gibiyim.

 5 

Rindler allıda hayvân suyını köp öge sin 

İy Hızır bar mu ikin ol su mey-i gül-gûnça 

Ey Hızır, rintlerin önünde ölümsüzlük suyunu çok övüyorsun, acaba o su gül renkli şarap gibi olur mu? 

Bâbürâ şi‘ringe ger salsa kulak ol şâhıng

 Bolgusıdur sözünge kadr dür-i meknûnça 

Ey Babür, eger o şahın senin şiirine kulak verirse sözüne parlak inci gibi değer vermiş olur.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İrfan Karabulut Sus/adım Harput

İrfan Karabulut kimdir?           1966 yılında Dersim/Mazgirt'in Sülüntaş köyünde doğdu. İlköğrenimi babasının müstahdem olarak çalıştığ...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *