16 Şubat 2021 Salı

TÜRK HALK ŞAİRİ-ABDAL MUSA

 


ABDAL MUSA

 (? - ?) XIV. yüzyılda yaşadığı düşünülmekle birlikte doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgi bulunmayan Türk Halk Şairidir.  Hayatı hakkında yazılmış menakıbnâmeye göre Abdal Musa, Horasanlı bir boydan gelmektedir. Azerbaycan’daki Hoy kasabasında doğduğundan Hoy'lu olarak da bilinir. Babası Gazi Hasan Ata; rivayete göre Hacı Bektaş Veli’nin sülalesindendir. Âşık Paşazâde’nin verdiği bilgilere göre de Abdal Musa, bir süre hacı Bektaş tekkesinde oturmuştur. Âşık Paşazâde’nin ve Hoca Sadettin Efendi’nin tarih düşürmelerinde Abdal Musa’nın Bursa’nın alınmasında Orhan Gazi ile birlikte savaşa katıldığı belirtilmiştir. Abdal Musa,  Bektaşi ulularından Yatağan Baba’nın müridi, "Bektaşi Edebiyatı"nın kurucusu olarak bilinen Kaygusuz Abdal’ın mürşididir. Menakıbnâmede Abdal Musa’nın Elmalı yöresinde yaşadığı belirtilmiştir. Abdal Musa'nın , yaşadığı devirde Anadolu’da büyük tesire sebep olan devr-i şiirlerinden  pek azı ele kayda geçmiştir.Nasihatnâme adlı eseri vardır. 

KAYNAKÇA Sadettin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri,1955; Abdülbaki Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi Nefesleri,1963; Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri,1973; İsmet Zeki Eyüboğlu, Alevi-Bektaşi Edebiyatı,1991; Asım Bezirci, Türk Halk Şiiri, c. I, 1993. 

 Gözlerin kör olsun ey kanlı Yezit 

Bu meydânda ne var Ali’den gayrı 

On İki İmâm’ın kapısın açan 

İmâmlar değildir Ali’den gayrı 


Güvercin donuyla Urum’a uçan 

İmâmlar evinin Kapısın açan 

Cümle evliyâlar üstünden geçen 

Var mıdır hiçbir er Ali’den gayrı 


Sofî abdal erkânını yürüten 

Ayn-ı cemde sevdiklerin sürüten 

Nişter Selman kırk vücudu bir eden 

Var mıdır hiçbir el Ali’den gayrı 


Muhammed Mirac’ın yoluna girdi 

Bu sır gayet sır içinde sır idi

 Şir donunu hatem mührünü verdi 

Bu sırrı kim eder Ali’den gayrı 


Cümle evliyâlar imâmlar burda 

İkrâr alan kimse düşer mi derde 

Yek nefesle durma meydân-ı erde 

Kimdir baba rehber Ali’den gayrı 


Her kimin çırağın yaksa 

Hak yakar Rızâya baş koyup teslimin takar 

Aslımız On İki İmâm’a çıkar 

Babamız her kim var Ali’den gayrı


 Selman bir deste gül Şah’a uzattı 

Kendi tabutuna kendisi yattı 

Cemm-i Mushaf’tan nikâbın attı 

Kur’an yok gördüler Ali’den gayrı 


Erenler erkânı gerçek bellidir 

Abdal Musa fakir onun kuludur

 İmâmlar sırrıyla gönlü doludur 

Var mıdır hiçbir er Ali’den gayrı 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İrfan Karabulut Sus/adım Harput

İrfan Karabulut kimdir?           1966 yılında Dersim/Mazgirt'in Sülüntaş köyünde doğdu. İlköğrenimi babasının müstahdem olarak çalıştığ...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *